fbpx
logo-fall

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już od piętnastu lat wspiera powstawanie przełomowych technologii, procesów i usług, aby wypracowane przez naukowców i przedsiębiorców rozwiązania miały swoje zastosowanie w podnoszeniu jakości życia społeczeństwa i zwiększaniu konkurencyjności krajowej gospodarki. Centrum posiada również instrumenty skierowane do badaczy na początkowym etapie ich kariery.

  • Każdy naukowiec starający się o dofinansowanie z NCBR powinien mieć świadomość, że Centrum kładzie duży nacisk na komercjalizację wypracowanych technologii.
  • W ramach programu LIDER już niemal 500 młodych naukowców otrzymało granty na realizację swoich przełomowych pomysłów i stworzenie własnych zespołów badawczych.
  • Działający w strukturach Centrum Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspiera w aplikowaniu o granty Komisji Europejskiej, również osoby starające się o wsparcie indywidualne.

Program LIDER dla młodych liderów innowacji

Pierwszym programem, na który każdy młody badacz powinien zwrócić uwagę jest LIDER. Został uruchomiony w 2009 roku i jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem NCBR. W jego efekcie już niemal 500 liderów i liderek otrzymało granty dające im możliwość poszerzenia kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów. Program promuje badaczki i badaczy, których wyniki pracy mogą być wdrożone w gospodarce i którzy mają potencjał i motywację do pełnienia funkcji kierowników projektów badawczo-rozwojowych. Na realizację swoich projektów, mogą otrzymać do 1,5 miliona złotych.

Kto może wystartować w konkursach? Osoby, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi (nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat), są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Lidera jako kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego oraz posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej.

Każda edycja programu posiada własny regulamin, który precyzuje/określa szczegółowe zasady udziału w konkursie. Tegoroczny nabór wniosków już się zakończył, jednak warto już teraz przyjrzeć się samemu programowi, aby zaplanować swój udział w kolejnej edycji. Można to zrobić pod linkiem.

Polskie Powroty do kariery w ojczyźnie

Polskie Powroty to program prowadzony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Jednym z elementów Programu jest komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. W programie Polskie Powroty naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty od roku 2020 istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, NAWA i NCBR otworzyły taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant startowy, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. Pojedynczy komponent aplikacyjny wynieść może nawet 400 000 zł. Nabór wniosków w ostatniej edycji konkursu już się zakończył. Ze szczegółami można zapoznać się pod linkiem

Możliwości na horyzoncie

W strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. To komórka, która wspiera naukowców, przedsiębiorców czy konsorcja międzynarodowe w udziale w konkursach organizowanych przez Komisję Europejską, również w ramach Programu Ramowego UE Horyzont Europa. Poprzez promocję i doradztwo KPK, naukowcy mają możliwość wystartowania w międzynarodowych inicjatywach oraz zdobycia indywidulanego grantu na prowadzone projekty. W Horyzoncie Europa granty indywidualne to te, które wspierają  naukowców na różnych etapach kariery naukowej. Są to między innymi granty Europejskiej Rady ds. Badań  (dla naukowców po doktoracie) i Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Tu na etapie składania wniosku naukowiec nie musi być zatrudniony, ale musi posiadać uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich.

Informacja z pierwszej ręki

Każdy młody naukowiec, który chce się zapoznać z ofertą wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może w każdej chwili zgłosić się do Punktu Informacyjnego NCBR. Eksperci Centrum przybliżą ofertę konkursową, zasady aplikowania, podpowiedzą również ważne informacje dotyczące składania wniosków, a następnie realizacji projektów. Można się zgłosić telefonicznie, mailowo, jak również umówić na spotkanie online.

Więcej informacji nt. konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można znaleźć na stronie internetowej.

Last modified: 2022-08-25