fbpx
logo-fall

Idea - Mury muszą upaść, aby świat był coraz lepszy

2021-sciencesummit-credit-falling-walls-foundation065-scaled

.

Falling Walls to jedna z największych na świecie sieci integrujących ambitnych i myślących przyszłościowo umysłów z całego świata, zarówno z sektora akademickiego, pozarządowego, jak i biznesu. Jej wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, które mury jeszcze muszą upaść, aby zapoczątkować pozytywne zmiany – społeczne, gospodarcze czy technologiczne.

Tak jak betonowe bloki muru berlińskiego, które rozsypały się w nocy 9 listopada 1989 r., rozpoczynając nową erę wolności, tak dziś fundacja Falling Walls działa na rzecz zjednoczenia tych, którzy wyruszają, aby zburzyć kolejne mury w nauce i społeczeństwie.
O pomysłach na burzenie murów co roku w listopadzie opowiadają studenci, doktoranci, naukowcy, założyciele start-upów i innowatorzy z całego świata. Wcześniej w ponad 70 krajach organizowane są krajowe eliminacje. Pierwsza konferencja odbyła się w 20. rocznicę upadku muru berlińskiego w 2009 roku.

W tym roku wydarzenie zostanie zrealizowane po raz czternasty.

Inicjatorem utworzenia sieci jest fundacja Falling Walls, organizacja non-profit z siedzibą w Berlinie. Wspierają ją niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, Fundacja Roberta Boscha, Stowarzyszenie Helmholtz, Senat Berliński, a także liczne uznane instytucje akademickie, fundacje, firmy i organizacje pozarządowe.

Wierzymy w wartość dialogu ponad granicami, budowania sojuszy na rzecz bardziej otwartego, pokojowego i zrównoważonego świata, w którym można żyć. Dlatego umożliwiamy naukowcom dzielenie się swoją wiedzą z jak najszerszą publicznością. Stawiamy czoła największym wyzwaniom tej planety. Opowiadamy się za wolnością myśli i badań naukowych oraz za udostępnianiem społeczeństwu przełomowych idei.

Fundacja Falling Walls korzysta z porad i wsparcia członków Rady Powierniczej, międzynarodowej grupy wybitnych liderów nauki i polityki naukowej. Radzie przewodniczy Jürgen Mlynek, były prezes Stowarzyszenia Niemieckich Centrów Badawczych im. Helmholtza.

  • Carl-Henrik Heldin, prezes zarządu Fundacji Nobla, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i członek wielu stowarzyszeń, w tym Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej i Academia Europea.
  • Helga Nowotny, była przewodnicząca i członek-założyciel Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
  • Hiroshi Komiyama, prezes Instytutu Badawczego Mitsubishi, wiodący autorytet w dziedzinie globalnego zrównoważonego rozwoju, założyciel „Platinum Society Network”, którego celem jest stworzenie zrównoważonego społeczeństwa, które rozwiązuje problemy środowiskowe, starzejące się, edukacyjne i ekonomiczne.
  • Johannes Vogel, dyrektor generalny Museum für Naturkunde Berlin i profesor
    bioróżnorodności i nauk publicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Przewodniczy Leibniz Research Alliance Biodiversity i jest członkiem Niemieckiego Forum Zaawansowanych Technologii.
  • Henry Alt-Haaker, starszy wiceprezes Roberta Boscha.

15 września
Warszawa

Zapraszamy kandydatów ze wszystkich dyscyplin!