fbpx
logo-fall

Organizator

Jesteśmy pierwszą w Polsce agencją PR, która specjalizuje się w działaniach dla i z udziałem środowiska akademickiego. Działamy w otoczeniu nauki, biznesu i społeczeństwa, bo chcemy, aby te światy częściej ze sobą rozmawiały. Od tego zależy rozwój innowacji w Polsce, Europie i na świecie. Wierzymy, że poprzez inicjowanie dialogu między środowiskiem naukowym a gospodarką i społeczeństwem mamy na to wpływ.

 

Wspieramy naukowy i technologiczny rozwój kraju poprzez inicjowanie przedsięwzięć i dialogu między światem nauki a biznesem i społeczeństwem. Powstaliśmy, bo odbiór polskiej nauki jest często nieadekwatny do rzeczywistości. Mamy w kraju utalentowanych badaczy i doskonałe ośrodki naukowe, ale zdarza się, że nikt ich nie zna. Tymczasem dostępność informacji przekłada się zarówno na liczbę wdrożonych innowacji, jak i rozwój społeczny.

.

GOSPODARZ

Politechnika Warszawska jest jedną z największych i najlepszych uczelni w Polsce. Jej działalność opiera się na dwóch filarach: dydaktyce i badaniach. Politechnika oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów I i II stopnia (także w języku angielskim), rozwój kariery naukowej w ramach doktoratu, studia podyplomowe i kursy. Naukowcy z PW pozyskują granty, realizują projekty, tworzą wynalazki, przygotowują publikacje. Ich praca ma istotny wpływ na rozwój Politechniki i napędza rozwój kraju.

Największą dumą PW są ludzie – studenci, doktoranci, pracownicy, absolwenci – kreatywni, pełni pasji, odnoszący sukcesy, gotowi sprostać wyzwaniom współczesności. Politechnika cały czas się rozwija, dążąc do wzmacniania swojej marki jako uczelnia, ośrodek innowacyjności i przedsiębiorczości oraz ceniony partner do współpracy badawczej i biznesowej.

.

MecenasI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

 

Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

.

PKN ORLEN jest zintegrowanym koncernem multienergetycznym, który prowadzi działalność na rynku paliw i energetyki w Europie Środkowej i Kanadzie. Dostarcza produkty do blisko 90 krajów na 6 kontynentach. To firma, która stawia na zrównoważony rozwój i innowacje. 

 

Misją PKN ORLEN jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Koncern konsekwentnie buduje pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. PKN ORLEN aktywnie poszukuje nowych pomysłów, inspiracji i rozwiązań technologicznych, które pozwolą zrealizować ten długofalowy cel. Podejmuje współpracę z nauką oraz tworzy narzędzia pozyskiwania nowych technologii w modelu open innovation, takie jak ORLEN Skylight accelerator, ORLEN VC oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, będące odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją energetyczną.

.

PaTRONI HONOROWI

Partnerzy

Inicjatorem utworzenia sieci jest fundacja Falling Walls, organizacja non-profit z siedzibą w Berlinie. Wspierają ją niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, Fundacja Roberta Boscha, Stowarzyszenie Helmholtz, Senat Berliński, a także liczne uznane instytucje akademickie, fundacje, firmy i organizacje pozarządowe.

.

15 września
Warszawa

Zapraszamy kandydatów ze wszystkich dyscyplin!